Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
234.V množině C řešte rovnici:  x2 + 6 + 8i = 0