Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
235.Rozložte v C v součiny kvadratické trojčleny:  x2 - (-2 + i)x - 2i(x-2)(x+i)