Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
237.Rozložte v C v součiny kvadratické trojčleny:  x2 + 5 + 12i(x-2+3i)(x+2-3i)