Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
238.V množině C řešte rovnici:  x4 - 4x3+ 6x2 - 4x = 80kořeny jsou 4,1+3i,-2,1-3i