Milí přátelé dětských knížek,když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a veřejných knihovnách...


bude v pátek 30.března 2007


Přidáte se také?


Pokud i u vás chystáte pro děti k Mezinárodnímu dni dětské knihy čtení pohádek, prosíme o registraci vašeho čtecího místa. Stačí vyplnit registrační formulář:


http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/533


Anebo můžete telefonovat: 572 551 250, mejlovat: detske@knihovnabbb.cz

či poslat přihlášku poštou na adresu:

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště

http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenemV pořadí sedmou akci k podpoře dětského čtenářství pořádá

Klub dětských knihoven SKIP a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

http://skip.nkp.cz/odbKDK.htmLiebe Freunde der Kinderbücher,wenn ihr euch nach dem Lesen des letzten Abendskindermärchens in euer warmes Bett kuschelt, fällt euch manchmal ein, was machen die Bücher in der Nacht? Nur einmal pro Jahr können die kleine Meersfee, das hässliche Entelein und auch der zinne Soldatlein die Büchersseiten verlassen und zusammen mit euch for dem Kinderbücherfeiertag das märchenhafte Abenteuer erleben. Diese Abenteuer werden in viele Schulen, Schulhorten, Instituten, Krankenhäusern, Kinderheimen, Bibliotheken... vorbereiten.


Die Nacht mit Andersen verläuft am Freitag 30.März 2007


Schliesst ihr euch auch an?


Wenn ihr auch für die Kinder zum Internationalen Kinderbücherfeiertag das Lesen der Märchen vorbereiten, wir bitten euch um die Registrierung euerer Lesenstelle.


Es reicht ein Formular ausfüllen:

http://www.knihovnabbb.cz/cz/node/533

oder ihr könnt anrufen 00420 572 551 250,e-mail: detske@knihovnabbb.cz

oder die Anmeldeformular schicken. Adresse: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, Tschechien

Die Seiten der Nacht mit Andersen:

http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem


Die siebte Aktion zu der Unterstützung des Kinderlesen organisiert

Klub der Kinderbibliotheken SKIP:

http://skip.nkp.cz/odbKDK.htm