Poznávačka národních písní...

Určete názvy následujících 10 náhodně vybraných národních písniček:
Klepnutím na kytaru uslyšíte melodii písně

1.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Rychnovska)
Bodaj by vás, vy mládenci
Hojha husy ze pšenice
Měl jsem tě holka rád
Husička divoká
2.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Kouřímska)
Sivá holubičko
Šila košiličku
Široky, hluboky
Šla Nanynka do zelí
3.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Bydžovska)
Husička divoká
Já do lesa nepojedu
Já jsem z Kutny Hory
Já mám koně, vraný koně
4.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(česká z Plzeňska)
Aj, padá, padá rosička
Černé oči, jděte spát
Pod tým naším okenečkom
Kudy, kudy, kudy cestička
5.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Hradecka)
Bejvávalo, bejvávalo
Beskyde, Beskyde
Běží voda, běží
Boleslav, Boleslav
6.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Berounska)
Prší, prší, jen se leje
Což se mně, má milá
Což ten jetelíček
Červená, modrá fijala
7.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Třeboňska)
Vyletěla holubička ze skály
Za vodou, za vodou
Zdálo se mně, má panenko
Za vodou, za vodou
8.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(česká z Berounska)
A já vždycky
To je zlatý posvícení
Ach, není tu není
Ach, synku, synku
9.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Chodska)
Na rozloučení, mý potěšení
Na ty louce zelený
Nechoď tam
Nestůjte, mládenci
10.úloha
Jak se jmenuje národní píseň v následující ukázce?(Česká z Bechyně)
Šly panenky silnicí
Tamhle chaloupka
Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Teče voda proti vodě

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod