Komunikace-Pascal ...

Umíte pascalsky?
1.lekce
Řešení úkolu
Program Benzin;
{Program počítá spotřebu automobilu na 100km}
var Cena,Penize,Vzdalenost,Spotreba:real;

BEGIN
writeln('Zdejte cenu,peníze,vzdálenost');
readln(Cena,Penize,Vzdalenost);
Spotreba:=Penize/Cena-100/Vzdalenost;
writeln('Spotreba je ',Spotreba:5:2,' l na 100 km);
END.
Komentář vyučujícího:
Chybu máš ve výpočtu spotřeby.Spávný příkaz přiřazení je tento: Spotreba:=Penize/Cena*100/Vzdalenost;
Jinak je to v pořádku.
Dotazy,připomínky a tipy:
Můžete mi doporučit nějakou studijní literuru?
Odpovědi vyučujícího:
Doporučuji Ti Programování v Pascalu od J.Jinocha.