Chemie krokem - Výpočty , rovnice ...

Výpočty , rovnice
Komplexní test - souhrnný test z chemických výpočtů , rovnic
V tomto testu se vyskytují některé z příkladů použitých při přijímacích zkouškách na vysoké školy.
Příklad 1:
  Určete stechiometrické koeficienty v rovnici: MnO4- + Cl- + H+ Cl2 + Mn2+ + H2O
  MnO4-   +      Cl-   +   H+    Cl2   +   Mn2+   +   H2O  

Příklad 2:
  Jaký objem zaujímá 10 g plynného oxidu uhličitého při teplotě 0oC a tlaku 202,6 kPa?
   2,55 dm3       3,55 dm3       4,55 dm3       5,55 dm3   

Příklad 3:
  Kolik cm3 roztoku 4% AgNO3 o hustotě r = 1 g.cm-3 potřebujeme na přípravu 10 g dusičnanu zinečnatého reakcí se zinkem?
   248,5 cm3       348,5 cm3       448,5 cm3       548,5 cm3   

Příklad 4:
  Vypočítejte objem 40% roztoku H3PO4 o hustotě r = 1,3 g.cm-3, který potřebujeme na přípravu 50 cm3 2N roztoku H3PO4.
   3,46 cm3       6,28 cm3       9,46 cm3       12,46 cm3   

Příklad 5:
  Určete hmotnosti roztoků ethanolu s w1 = 62% a w2 = 5%, které po smíchání dávají 120 cm3 s w = 32% a hustotou r = 0,95 g.cm-3.
   30 g (62%) a 40 g (5%)       45 g (62%) a 55 g (5%)       54 g (62%) a 60 g (5%)       60 g (62%) a 62 g (5%)   

Příklad 6:
  Kolik kg 95% H2SO4 je možno získat z 1 tuny FeS2 o čistotě 85% ?
   0,56 t       0,86 t       1,16 t       1,46 t   

Příklad 7:
  Která sloučenina obsahuje 72,36% Fe a 27,64% O ?
   FeO           Fe2O3       Fe3O4       Fe4O5   

Příklad 8:
  Jakou koncentraci měla H2SO4, jestliže z 100 cm3 jejího roztoku vzniklo reakcí se zinkem 5,634 dm3 H2 při 25 oC a tlaku 110 kPa ?
   2,5 M       3,5 M       4,5 M       5,5 M   

Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vraťte volbou Výuka.

Hodnocení výsledků: