Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
2.Jaká je hmotnost 2,02.10-1 molu dusičnanu stříbrného?Molární hmotnost dusičnanu stříbrného vynásob 2,02.10-1