Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
3.Vypočítejte molární hmotnost plynu, jehož hustota je 1,43 g/dm3Hustotu vynásob norm.molárním objemem