Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
4.Vypočtěte hustotu vodíku za normálních podmínekVypočti molární hmotnost a molární objem, vydělením získáš hustotu