Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
13.Vypočítejte, jaký je počet molekul v 5 molech vody.Použij Avogadrovu konstantu.