Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
17.Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?Použij Avogadrovu konstantu a trojčlenku.