Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
21.Pro uskutečnění reakce je třeba 0,75 molu sodíku. Jaká je hmotnost sodíku?Vypočti molární hmotnost sodíku a použij trojčlenku.