Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
25.Jaká je hmotnost 0,052 molu oxidu dusnatého?Vypočti molární hmotnost a použij trojčlenku.