Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
27.Kolik atomů olova obsahuje 11,5 g molekul oxidu olovičitého?Použij Avogadrovu konstantu a trojčlenku.