Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
28.Jaká je hmotnost 1 molu vody?Vypočti molární hmotnost...