Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
36.Modrá skalice (CuSO4.5H2O) obsahuje 36,1 % krystalové vody. Kolik gramů vody je obsaženo v 10 g modré skalice? Vypočtěte hmotnostní zlomek vody ve skalici modré a užijte trojčlenku.