Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
39.Vypočtěte hmotnostní zlomek fosforu v oxidu fosforečném.Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.