Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
40.Oxid uhličitý obsahuje 27,3 % uhlíku. Kolik gramů uhlíku je obsaženo v 22 g oxidu uhličitého.Vypočtěte hmotnostní zlomek uhlíku v oxidu uhličitém a užijte trojčlenku.