Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
47.Vypočtěte hmotnostní zlomek mědi v sulfidu měďnatém, jestliže vzorek 20 g sulfidu měďnatého obsahuje 13,3 g mědi.Vypočtěte hmotnosti.