Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
52.50 kg kostí obsahuje 58 % fosforečnanu vápenatého. Určete hmotnost fosforu v 50 kg kostí.Vypočtěte hmotnostní zlomek fosforu a užijte trojčlenky.