Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
53.Vypočtěte hmotnostní zlomek oxidu fosforečného v fosforečnanu vápenatém. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.