Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
55.Vypočtěte hmotnostní zlomky uhlíku a vodíku v metanu. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.