Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
57.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v dekahydrátu síranu sodného (Na2SO4.10H2O). Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.