Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
58.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v Na2S2O3.5H2O. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.