Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
60.Kolik gramů krystalové vody obsahuje 12 g Glauberovy soli (Na2SO4.10H2O) ?Vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.