Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
61.Vypočtěte hmotnostní zlomek CuSO4 v CuSO4.5H2O. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.