Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
63.Vypočtěte,kolik gramů sodíku je v 5 g uhličitanu sodného.Vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.