Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
64.Vypočtěte, kolik kilogramů sodíku je v 230 kg chloridu sodného.Vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.