Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
65.Sloučenina obsahuje 29,4 % vápníku, 23,5 % síry a 47,1 % kyslíku. Určete sumární vzorec sloučeniny.Vypočtěte poměr látkových množství prvků ve sloučenině (podíl hmot.zlomku a molární hmotnosti).