Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
66.Na pohnojení 1 ha půdy potřebujeme 30 kg dusíku. Kolik dusičnanu amonného potřebujeme na pohnojení 12 ha půdy? Přepočteme spotřebu na 12 ha, vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.