Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
67.Sloučenina obsahuje 62,5 % vápníku a 37,5 % uhlíku. Určete sumární vzorec sloučeniny.Vypočtěte poměr látkových množství prvků ve sloučenině (podíl hmot.zlomku a molární hmotnosti).