Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
72.V kolika kilogramech vody je 10 kg vodíku?Vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.