Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
73.Železná ruda magnetovec obsahuje průměrně 90 % Fe3O4. Vypočítejte, jakou hmotnost má ruda, která obsahuje 1 t železa.Vypočtěte hmotnostní zlomky a užijte trojčlenky.