Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
157.Vyčíslete rovnici: PbO2 + Mn2+ + H+ Pb2+ + MnO4- + H2Ooxidace: MnII na FeVII
redukce: PbIV na PbII