Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
162.Vyčíslete rovnici: Mn2+ + NO3- + CO32- MnO42- + NO2- + CO2oxidace: MnII na MnVI
redukce: NV na NIII