Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
169.Vyčíslete rovnici: KMnO4 + H2O2 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O + O2oxidace: O-I na O0
redukce: MnVII na MnII