Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
185.Do roztoku obsahujícího 9 g CuCl2 bylo přidáno 4 g železných pilin. Kolik gramů mědi vzniklo?Z rovnice zjistěte látková množství,vyjádřete v gramech (železo je v přebytku) a užijte trojčlenku