Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
186.Kolik kilogramů vápence je třeba na vypálení 112 kg páleného vápna, jestliže vápenec má 5% příměsí ?Z rovnice plyne, že z molu vápnce vznikne 1 mol vápna, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku