Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
188.Ze sádry se vyrábí kyselina sírová. Kolik 96% H2SO2 dostaneme z 5 t sádry, počítáme-li s 2,7% ztrát?Z rovnice plyne, že 1 mol sádry (CaSOU4.2H2O) dává 1 mol H2SO4, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku