Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
193.Kolik gramů vody zreaguje s 10 gramy sodíku ?Z rovnice plyne, že 2 moly Na reagují se 2 moly H2O, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku