Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
194.Kolik gramů 10% H2SO4 je třeba na vysrážení BaSO4 z 50 g 2% roztoku BaCl2 ?Z rovnice plyne, že 1 mol fenolu potřebuje 1 mol NaOH , vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku