Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
195.Kolik gramů NH3 se uvolní úplným rozkladem (při zahřívání) 20 g 20% roztoku NH4OH?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího NH3plyne, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku