Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
199.Vypočítejte, kolik gramů MgO vznikne při spálení 1 molu hořčíku.Z rovnice plyne, že z 1 molu Mg vzniknou 1 mol MgO , vyjádřete v gramech...