Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
201.Z roztoku obsahujícího 10 g CuSO4 se srážel Cu(OH)2 a z něho zahřátím do varu vznikl oxid měďnatý. Kolik gramů oxidu mělo vzniknout po jeho vysušení?Z rovnic zjistěte látkové množství vznikajícího oxidu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku