Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
202.Kolik gramů kyseliny octové vznikne z 345 g ethanolu.Z rovnice plyne, že 1 molu ethanolu vznikne 1 mol kys.octové, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku