Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
203.Kolik gramů 30% HNO3 je třeba na reakci s 1g zinku?Z rovnice zjistěte látkové množství pot5ebn0 HNO3, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku