Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
204.Jaká musí být hmotnost HCl v lučavce královské, která má zreagovat s 25 g zlata?Z rovnic (3HCl+HNO32H2O+NOCl+Cl2 a 2Au+3Cl22AuCl3 plyne ...