Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
205.Kolik gramů benzénu se uvolmí zahříváním 10 g kys.benzoové s páleným vápnem?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího benzénu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku